Stokerli Kazanlar - Dikkat edilmesi Gerekenler

Stokerli Kazanlar - Dikkat edilmesi Gerekenler

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL BİLGİLER

Dış yüzey temizliğini keskin aletlerle, kimyasal maddelerle değil ılık su ve sabun ile temizlemeniz en uygunudur.

Ateş yanarken kapakları açmayınız, açık bırakmayınız.

Bunkerin içine kömür dışında daha iyi yanma için üretici firmanın önerdiği yakıt dışında karışım dökmeyiniz (sıvı ya da farklı yanıcı maddeler) Bunker eleğini kesinlikle çıkarmayınız.

Yakıtın temiz olmasına dikkat ediniz. Islak kömür ve kömüre karışmış civata, vida, taş vs gibi maddeler stoker mekanizmasına zarar verecektir.

Kazanınızı kesinlikle kapalı imbisat bağlanmış montajla kullanmayınız. Montajcınızı uyarınız.

Rediktör ve helezon çalışırken elinizi yaklaştırmayınız ve yabancı madde atmayınız.(örn. taş)

Karıştırıcılı kazanlarda ilk yakmada kömürün üzerine atılan yanıcı maddeler (odun, çıra, yağlı bez) köz olmadan rediktör çalıştırılmamalıdır yanmayan maddeler kül dökme helezon kısmına düşerek sıkışma meydana gelir.

Ateş, pota diye adlandırdığımız yanma haznesinin üst kısmında tutulmalıdır Ateş potanın içinde yanmamalıdır döküm malzeme ve helezonu eriterek kazana zarar verecektir.

Bunkerdeki kömür seviyesi tabandan en az 20 cm yukarıda olmalıdır; aksi taktirde bunkerinizden duman gelme riski doğar.

Kazana su basma işlemi kazan soğuk konumda iken yapmaya özen gösteriniz.

Kazana su basılırken hortumu bir süre boşa akıtınız, hortumun içindeki hava sisteme zarar verir.

Kullanma kitapçığını kaybetmeyiniz gerektiğinde tekrar yararlanmanızı tavsiye ederiz

Kullanma kılavuzunda ki belirtilen hususlara uymanız kazanınızın verimini ve ömrünü uzatır.

Yetkili servisimizin ayarlamalarını yaptığı ve çalışır vaziyette teslim ettiği kazanın kullanımını anlattığı şekilde kazanınızı kullanınız servisin bilgisi dışında kazanınızın ayarlarıyla oynamayınız.

Cihaz talimatlara uygun olarak bağlanıp, tesisata su basıldıktan sonra, montajcı firma tarafından en yakın Yağmur Teknik Yetkili Servisine haber verilerek cihazın ilk çalıştırılması istenmelidir.

Pompa devrede iken tesisatın havasını almayınız.

Yakıtınızı servisi ilk çalıştırmaya çağırmadan önce alınız.

YAKIT

Kullanacağınız yakıtın kalitesi kazan verimini, yanış kalitesini,çıkan kül miktarını ve temizlik sürelerini, yaktığınız yakıtın miktarını direkt etkileyeceğini unutmayınız. Yakıtınızı almadan önce numune alarak deneyiniz sonra alınız. Yüksek kalorili kömürler döküm ve saç malzemelere zarar verebilir. Toz kömür,ıslak kömür ve kok kömürü kullanmayınız.

MONTAJ BİLGİSİ

Cihaz, su ile temas eden ya da aşırı rutubetli yerlere monte edilmemelidir.

Cihaz açık ya da dış ortamda bahçe gibi yerlere montajı yapıldı ise, korunaklı bir ortam sağlanmalıdır. (yağmur ve güneş gibi dış ortam etkilerinden korunmalı) Cihaz uygun yanma için yeterli havayı alabileceği mekânlara monte edilmelidir.

Cihaz, kumanda edebilmeye ve servis müdahalesine uygun şekilde montaj edilmelidir.

Montajcı firma bu kitapçıkta belirtilen tüm talimat ve uyarılara uygun olarak cihazı monte etmelidir.

Aksi takdirde doğabilecek problemlerden montajı yapan firma sorumlu tutulur.

Dış ortamlardan geçen tesisat, sıcak su, baca bağlantıları mutlaka izole edilmelidir.

Baca sistemin en önemli elemanlarından biridir. İyi bir bacanın olmadığı yerde iyi bir yanma ve verim gerçekleşmez.

Tesisat, cihazın dış ölçülerinden başlayıp küçülerek çekilmeli, ancak tesisat ölçüsü son radyatör grubuna kadar 3/4” ten aşağı düşürülmemelidir.

Radyatörlerin su giriş ve çıkış bağlantıları çapraz olarak yapılmalıdır.

Her radyatör grubuna hava tahliye prujörü takılmalıdır.

Tesisatın en üst noktasına kapasite ile uygun bir imbisat tankı monte edilmelidir.

Cihazın gidiş ve dönüş hatlarına küresel vana monte edilmelidir.

Sirkülâsyon pompası tesisata basacak şekilde kazana monte edilmelidir

Baca bağlantıları sızdırmazlığı mutlaka sağlanmalıdır.

Baca bağlantıları cihazın çıkış ölçülerinde yapılmalı, baca kesiti daraltılmamalıdır.

Cihazın kesinlikle topraklama bağlantıları yapılmalıdır.

Cihaz voltaj dalgalanmalarına maruz kalmamalıdır. Cihazın kurallara uygun elektrik ve topraklama bağlantılarının yapılmaması nedeniyle; insan, hayvan ve nesnelere gelebilecek zararlardan imalatçı firma olan YAĞMUR TEKNİK sorumlu tutulamaz.

Kazan kapalı alana monte ediliyor ise mutlaka havalandırma penceresi olmalıdır.

Kazan terazisinde monte edilmeli, düz zeminde olmalıdır. Merkezi sistemlerde minimum 25 cm Yüksekliğinde kaide üzerine oturtulmalıdır.

Kazanınızı kesinlikle kapalı imbisat bağlanmış montajla kullanmayınız. Montajcınızı uyarınız. Kapalı imbisat bağlanmış sistem kesinlikle garanti kapsamına girmez. Cihaz garanti kapsamı dışında kabul edilir. Kapalı imbisattan doğacak sorunlardan Yağmur Teknik sorumlu tutulamaz.

Kazan ve imbisat arasındaki emniyet boruları üzerinde hiçbir vana, çek valf filtre vs. gibi elemanlar asla bulunmamalıdır.

Stokerli kalorifer kazanlarının montajı yapılırken redüktör ve helezonun sökülmesi için yer bırakılması gerekmektedir bunun için montajın servisin müdahale edebileceği şekilde yapılması gerekmektedir.