Sıcak Hava Apareyi Kazanları - Dikkat edilmesi Gerekenler

Sıcak Hava Apareyi Kazanları - Dikkat edilmesi Gerekenler

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL BİLGİLER

Dış yüzey temizliğini keskin aletlerle, kimyasal maddelerle değil ılık su ve sabun ile temizlemeniz en uygunudur.

Sıvı yakıtla çalışan kazanlarda depo'daki yakıtınız bitmeden yakıt alınız

Ateş yanarken kapakları açmayınız, açık bırakmayınız.

Bunkerin içine kömür dışında daha iyi yanma için üretici firmanın önerdiği yakıt dışında karışım dökmeyiniz(sıvı ya da farklı yanıcı maddeler) Bunker eleğini kesinlikle çıkarmayınız.

Yakıtın temiz olmasına dikkat ediniz. Islak kömür ve kömüre karışmış civata, vida, taş gibi maddeler stoker mekanizmasına zarar verecektir.

Rediktör ve helezon çalışırken elinizi yaklaştırmayınız ve yabancı madde atmayınız.(örn. taş)

Karıştırıcılı kazanlarda ilk yakmada kömürün üzerine atılan yanıcı maddeler (odun, çıra, yağlı bez) köz olmadan rediktör çalıştırılmamalıdır yanmayan maddeler kül dökme helezon kısmına düşerek sıkışma meydana gelir.

Ateş pota diye adlandırdığımız yanma haznesinin üst kısmında tutulmalıdır Ateş potanın içinde yanmamalıdır döküm malzeme ve helezonu eriterek kazana zarar verecektir.

YTPH Tipi kazanlarda bunkerdeki kömür seviyesi tabandan en az 20 cm yukarıda olmalıdır; aksi taktirde bunkerinizden duman gelme riski doğar.

Kullanma kitapçığını kaybetmeyiniz gerektiğinde tekrar yararlanmanızı tavsiye ederiz

Kullanma kılavuzunda ki belirtilen hususlara uymanız kazanınızın verimini ve ömrünü uzatır.

Yetkili servisimizin ayarlamalarını yaptığı ve çalışır vaziyette teslim ettiği kazanın kullanımını anlattığı şekilde kazanınızı kullanınız servisin bilgisi dışında kazanınızın ayarlarıyla oynamayınız.

YTKH tipi kazanlarda yakıtınızı çuval, torba gibi eriyen plastik madderle kazana atmayınız. Isınınca eriyen maddeler ızgara ve hareketli aksamlara zarar verebilir.

Yakıtınızı servisi ilk çalıştırmaya çağırmadan önce alınız.

  

YAKITKullanacağınız yakıtın kalitesi kazan verimini,yanış kalitesini,çıkan kül miktarını ve temizlik sürelerini, yaktığınız yakıtın miktarını direkt etkileyeceğini unutmayınız. Yakıtınızı almadan önce numune alarak deneyiniz sonra alınız. Yüksek kalorili kömürler döküm ve saç malzemelere zarar verebilir. Toz kömür,ıslak kömür ve kok kömürü kullanmayınız.

MONTAJ BİLGİSİ

Montaj Ekibi gelmeden önce 
yapılması gerekenler


Yağmur Teknik personeli ile birlikte karar belirtilen noktaya;
a) Verilen ölçülerde beton atılması 
b) Trifaze (380 V) elektrik elektrik enerjisi getirilmesi

Ayrıca, ilk çalıştırma için yeterli miktarda yakıtın alınması gerekmektedir.

Uygun Montaj

Cihaz, su ile temas eden ya da aşırı rutubetli yerlere monte edilmemelidir.

Cihaz açık ya da dış ortamda bahçe gibi yerlere montajı yapıldı ise, korunaklı bir ortam sağlanmalıdır. (Yağmur ve güneş gibi dış ortam etkilerinden korunmalı)

Cihaz uygun yanma için yeterli havayı alabileceği mekânlara monte edilmelidir.

Cihaz, kumanda edebilmeye ve servis müdahalesine uygun şekilde montaj edilmelidir. 

Montajcı firma bu kitapçıkta belirtilen tüm talimat ve uyarılara uygun olarak cihazı monte etmelidir. Aksi takdirde doğabilecek problemlerden montajı yapan firma sorumlu tutulur.

Dış ortamlardan geçen, ısıtma kanalları mutlaka izole edilmedilir.

Baca sistemin en önemli elemanlarından biridir. İyi bir bacanın olmadığı yerde iyi bir yanma ve verim gerçekleşmez. 

Bacanın bina seviyesinden yüksek olması gerekmektedir.
Baca bağlantıları cihazın çıkış ölçülerinde yapılmalı, baca kesiti daraltılmamalıdır.

Cihazın kesinlikle topraklama bağlantıları yapılmalıdır.

Cihaz voltaj dalgalanmalarına maruz kalmamalıdır. Cihazın kurallara uygun elektrik ve topraklama bağlantılarının yapılmaması nedeniyle; insan, hayvan ve nesnelere gelebilecek zararlardan imalatçı firma olan YAĞMUR TEKNİK sorumlu tutulamaz.

Kazan terazisinde monte edilmeli, düz zeminde olmalıdır minimum 25 cm yüksekliğinde kaide üzerine oturtulmalıdır.

YTPH Model kazanların montajı yapılırken redüktör ve helezonun sökülmesi için yer bırakılması gerekmektedir bunun için montajın servisin müdahale edebileceği şekilde yapılması gerekmektedir.