Manuel Kazanlar - Dikkat edilmesi Gerekenler

Manuel Kazanlar - Dikkat edilmesi Gerekenler

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL BİLGİLER

Dış yüzey temizliğini keskin aletlerle, kimyasal maddelerle değil ılık su ve sabun ile temizlemeniz en uygunudur.

Ateş yanarken kapakları açmayınız,açık bırakmayınız.

Yakıtınızı çuval, torba gibi eriyen plastik malzemelerle kazana atmayınız. Hareketli ızgara mekaniz-masına zarar verir.

Yakıtın temiz olmasına dikkat ediniz. Islak ve nemli kömür kullanmayınız.

Kazanınızı kesinlikle kapalı imbisat bağlanmış montajla kullanmayınız. Montajcınızı uyarınız.

Bacanız çok iyi çekiyor ise baca klepesini ayarlayınız. Ayarlanmayan klepelerden dolayı kazan dercesi yükselip kazan buhara kalkabilir.

Kazana su basma işlemini kazan soğuk konumda iken yapmaya özen gösteriniz.

Kazana su basılırken hortumu bir süre boşa akıtınız,hortumun içindeki hava sisteme zarar verir.

Kullanma kitapçığını kaybetmeyiniz gerektiğinde tekrar yararlanmanızı tavsiye ederiz

Kullanma kılavuzunda ki belirtilen hususlara uymanız kazanınızın verimini ve ömrünü uzatır.

Yetkili servisimizin ayarlamalarını yaptığı ve çalışır vaziyette teslim ettiği kazanın kullanımını 
anlattığı şekilde kazanınızı kullanınız servisin bilgisi dışında kazanınızın ayarlarıyla oynamayınız.

Cihaz talimatlara uygun olarak bağlanıp,tesisata su basıldıktan sonra,montajcı firma tarafından en yakın Yağmur Teknik Yetkili Servisine haber verilerek cihazın ilk çalıştırması istenmelidir.

Yakıtınızı servisi ilk çalıştırmaya çağırmadan önce alınız.

Pompa devrede iken tesisatın havasını almayınız.

YAKIT

Kullanacağınız yakıtın kalitesi kazan verimini, yanış kalitesini,çıkan kül miktarını ve temizlik sürelerini, yaktığınız yakıtın miktarını direkt etkileyeceğini unutmayınız. Yakıtınızı almadan önce numune alarak deneyiniz sonra alınız. Yüksek kalorili kömürler döküm ve saç malzemelere zarar verebilir. Toz kömür,ıslak kömür ve kok kömürü kullanmayınız.

MONTAJ BİLGİSİ

Cihaz, su ile temas eden ya da aşırı rutubetli yerlere monte edilmemelidir.

Cihaz açık yada dış ortamda bahçe gibi yerlere montajı yapıldı ise,korunaklı bir ortam sağlan malıdır.(yağmur ve güneş gibi dış ortam etkilerinden korunmalı)

Cihaz uygun yanma için yeterli havayı alabileceği mekanlara monte edilmelidir.

Cihaz,kumanda edebilmeye ve servis müdahalesine uygun şekilde montaj edilmelidir. 

Montajcı firma bu kitapçıkta belirtilen tüm talimat ve uyarılara uygun olarak cihazı monte etmelidir.Aksi takdirde doğabilecek problemlerden montajı yapan firma sorumlu tutulur.

Dış ortamlardan geçen tesisat,sıcak su,baca bağlantıları mutlaka izole edilmelidir.

Baca sistemin en önemli elemanlarından biridir. İyi bir bacanın olmadığı yerde iyi bir yanma ve verim gerçekleşmez.

Tesisat,cihazın dış ölçülerinden başlayıp küçülerek çekilmeli,ancak tesisat tesisat ölçüsü son radyatör grubuna kadar 3/4” ten aşağı düşürülmemelidir.

Radyatörlerin su giriş ve çıkış bağlantıları çapraz olarak yapılmalıdır.

Her radyatör grubuna hava tahliye prujörü takılmalıdır.

Tesisatın en üst noktasına kapasite ile uygun bir imbisat tankı monte edilmelidir.

Cihazın gidiş ve dönüş hatlarına küresel vana monte edilmelidir.

Sirkülasyon pompası gidiş hattına, yada dönüş hattına kazana basacak şekilde monte edilmelidir.

Baca bağlantıları sızdırmazlığı mutlaka sağlanmalıdır.

Baca bağlantıları cihazın çıkış ölçülerinde yapılmalı,baca kesiti daraltılmamalıdır.

Cihazın kesinlikle topraklama bağlantıları yapılmalıdır.

Cihaz voldaj dalgalanmalarına mağruz kalmamalıdır.cihazın kurallara uygun elektrik ve topraklama bağlantılarının yapılmaması nedeniyle;insan,hayvan ve nesnelere gelebilecek zararlardan imalatçı firma olan YAĞMUR TEKNİK sorumlu tutulamaz.

Kazan kapalı alana monte ediliyor ise mutlaka havalandırma penceresi olmalıdır.

Kazan terazisinde monte edilmeli,düz zeminde olmalıdır.Merkezi sistemlerde minimum 25 cm yüksekliğinde kaide üzerine oturtulmalıdır.

Kazan ve imbisat arasındaki emniyet boruları üzerinde hiçbir vana,çekvalf filtre vs.gibi elemanlar asla bulunmamalıdır.

Kazanınızı kesinlikle kapalı imbisat bağlanmış montajla kullanmayınız. Montajcınızı uyarınız. Kapalı imbisat kullanılmış sistem kesinlikle garanti kapsamına girmez. Cihaz garanti kapsamı dışında kabul edilir. Kapalı imbisattan doğacak sorunlardan Yağmur Teknik sorumlu tutulamaz.